• x Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej informacji.
 • Polityka prywatności            Copyright 2018 ciepłolubni.com.pl

 • Kim są ciepłolubni? dowiedz się więcej

  Polityka prywatności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.cieplolubni.com.pl (zwanego dalej „Portalem”). Dane osobowe pozyskiwane są w szczególności przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.cieplolubni.com.pl
  2. Administratorem danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 14, kod pocztowy 81-213 (zwany dalej „Administratorem”). Można się z nim skontaktować poprzez: Dział Strategii Rynkowej i Usług, tel. 58 62 73 928/32, e-mail: strategia@opecgdy.com.pl
  3. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań, wynikających z Prawa Energetycznego i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
  6. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
  7. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.
  8. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
  9. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
  10. Użytkownik posiada uprawnienie do:
   a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora(art. 15 RODO)
   b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
   c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
   d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
   e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
   f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
   g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
  11. Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.