Warsztaty z efektywności dla gminy Kosakowo

9 grudnia, w ramach porozumienia pomiędzy PGE Energia Ciepła, OPEC Sp. z o.o. i gminą Kosakowo, zorganizowaliśmy spotkanie oraz warsztaty z efektywności energetycznej, skierowane do pracowników urzędu oraz nauczycieli.Część pierwszą stanowił panel edukacyjny -  przedstawiliśmy szerzej założenia warsztatów oraz Porozumienie o Zrównoważonym Rozwoju, podpisane pomiędzy PGE Energia Ciepła S.A. a partnerami kampanii informacyjnej. Dodatkowo, omówiliśmy najważniejsze wnioski z przeprowadzonych audytów energetycznych: Domu Kultury w Pierwoszynie oraz szkoły w Mostach.Wydarzenie miało charakter praktyczny i odbyło się za pośrednictwem platformy online. Każdy z uczestników, przed spotkaniem, otrzymał miernik poboru energii, by wspólnie móc przeprowadzić eksperyment. Była to również okazja, by bardziej szczegółowo dowiedzieć się o składowych grup taryfowych, ewentualnych zmianach taryfy i odpowiedzi na pytania "ile i za co płacimy?".Aktywność i zaangażowanie uczestników pozwoliły na wspólne przeprowadzenie doświadczenia z miernikami energii. W badaniach sprawdzono podstawowe czynności, które każdy z nas wykonuje podczas domowych porządków - odkurzanie czy prasowanie. Wyniki zaskoczyły badających i tym samym były zachętą do przeprowadzania kolejnych, podobnych doświadczeń. Spotkanie zakończyła dyskusja pomiędzy prelegentami a uczestnikami oraz podsumowanie i wnioski: jak możemy praktycznie oszczędzać ciepło oraz radzić sobie z ewentualnymi miejscami utraty ciepła w domach. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.