Słowniczek

Jest to zbiór urządzeń pozwalających, przy wykorzystaniu ciepła sieciowego, ogrzać pomieszczenie z wykorzystaniem ciepła wyprodukowanego w elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni.

Jest to woda wodociągowa, która podlega procesowi podgrzewania w węźle cieplnym. Ciepło sieciowe w postaci gorącej wody przekazuje energię cieplną wodzie wodociągowej i krąży w obiegu zamkniętym pomiędzy źródłem ciepła, a węzłem. Po podgrzaniu, woda dostaje się do instalacji wewnętrznej budynku, gdzie kierowana jest prosto do naszego kranu.

Wymiennik ciepła jest urządzeniem, które przekazuje ciepło z czynnika grzewczego do czynnika ogrzewanego bez mieszania tych czynników.

Równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada źródło, czyli miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło. Jest ono następnie przekazywane ze źródła (w formie ciepłej wody lub pary wodnej o odpowiedniej temperaturze) do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw zajmujących się jego dostawą do odbiorców – klientów.

Zjawisko niskiej emisji polega na powstawaniu, najczęściej na obszarach miejskich, gęsto zaludnionych, wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza. Spowodowane jest to głównie małą wysokością kominów naszych domów (do 30m), z których często unosi się dym pochodzący ze spalania w piecach odpadów, niskiej jakości węgla oraz przestarzałych urządzeń grzewczych. Zbyt duża ilość takich zanieczyszczeń powoduje różnego rodzaju choroby i wpływa na pogorszenie samopoczucia. Dlatego tak ważne jest ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację indywidualnych palenisk węglowych i zastąpienie ich ciepłem sieciowym lub źródłem alternatywnym. Wpłynie to pozytywnie na nasze zdrowie, ale również na zieleń otaczającego nas środowiska.

Jest to zespół połączonych ze sobą urządzeń technologicznych służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego do odbiorcy ciepła.

Ciepłomierz to układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej obiektu i rozliczeń z odbiorcą ciepła.

Taryfa dla ciepła to zbiór cen i stawek opłat za wytworzenie i przesyłanie energii cieplnej dostarczanej do odbiorców.