program ograniczania niskiej emisji

gminy miasta gdyni

 

Celem programu jest redukcja szkodliwej dla zdrowia niskiej emisji, związanej z indywidualnym ogrzewaniem węglowym i gazowym, a także zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowania budynków na terenie Gminy Miasta Gdyni.

 

Partnerzy porozumienia – OPEC Sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku oraz Gmina Miasta Gdyni udzielają wsparcia merytorycznego i finansowego: wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz rozszerzenia oferty o ciepłą wodę użytkową.

OPEC Sp. z o.o. udziela wsparcia technicznego i finansowego, oferuje także pomoc przy sporządzeniu dokumentacji technicznej. Buduje węzły jednocześnie oferując ich dofinansowanie. OPEC dofinansowuje aż 75% kosztów budowy przyłącza, a tylko 25% Klient. Dodatkowo Firma współfinansuje koszty w rozszerzeniu dostawy o ciepłą wodę użytkową.

 

PGE Energia Ciepła S.A. udziela wsparcia finansowego na budowę wewnętrznej  instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przy likwidacji węglowych źródeł ciepła w budynkach. Współfinansuje także budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach korzystających już z ogrzewania w ramach miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Gmina Miasta Gdyni wspiera inwestycje dotyczące wymiany źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródłem energii poprzez udzielanie dotacji. Przekazuje także środki finansowe, w ramach konkursu „Czyste Powietrze”.

Skorzystaj z oferty budowy węzła na zasadzie własności OPEC i nie martw się eksploatacją!

 

Decydując się na budowę węzła na zasadzie własności OPEC możesz czuć się bezpiecznie.

 

Każda instalacja poddawana jest okresowym kontrolom technicznym i fizykochemicznym, a stały serwis zapewnia bezpieczną pracę i zapobiega wszelkim awariom. Optymalna sprawność urządzeń, powoduje że generują one niższe koszty.

 

Współpraca z OPEC to też wygoda. Monitorowanie pracy systemu grzewczego zapewnia stały komfort ciepły, a praca węzła dostosowywana jest do Twoich potrzeb.

Kalkulator dofinansowań
Urzędu Miasta Gdyni

Modernizacja*
Czy chcesz zmienić sposób ogrzewania tylko dla ciepłej wody użytkowej?
Metraż powierzchni użytkowej lokalu lub budynku (w m2)*

Przysługująca kwota dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji (w PLN)

0,00
1800,00
3000,00

* - pola wymagane

Jesteś Zarządcą, Administratorem lub Właścicielem Gdyńskich Nieruchomości?

Zmieniając źródło ogrzewania na miejską sieć ciepłowniczą można ubiegać się m.in. o:

  • wsparcie finansowe od PGE Energia Ciepła S.A.,

  • dotację ekologiczną z Urzędu Miasta Gdyni.

Pobierz Informację dla Zarządców i dowiedz się więcej.

Zawarte dane są aktualne do końca 2021 roku.