Krzyżówka dla mieszkańców Gdyni


W związku z planowanym uciepłownieniem obszaru ulic Kopernika i Orzeszkowej
w latach 2022-2024, w podziale na dwa etapy:​Etap I Podłączenie Wspólnot Mieszkaniowych deklarujących pobór ciepła na sezon grzewczy w 2022 r.
Etap II Podłączenie Wspólnot Mieszkaniowych deklarujących chęć poboru ciepła na sezon grzewczy 2023 r.


mieszkańców Gdyni zachęcamy do udziału w konkursie oraz odbioru przygotowanych Ciepłolubnych upominków:
1. Ma gniazdo na jednym z kominów Gdyńskiej Elektrociepłowni
2. Potoczna nazwa grzejnika – wymiennika cieplnego, element układu centralnego ogrzewania
3. Wymień nazwę dzielnicy, do której OPEC buduje nową sieć ciepłowniczą
4. Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną organizację, wydarzenie lub produkt - jest rodzajem śladu ekologicznego
5. Ogół prac, dzięki którym można zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie, np. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien czy wymiana lub modernizacja systemów grzewczych
6. Zakład przemysłowy, wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło
7. Układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej obiektu i rozliczeń z odbiorcą ciepła, inaczej licznik ciepła.

8. Mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską
9.  Np. słoneczna, cieplna, elektryczna
10. W tym trójmiejskim mieście 46 lat temu Elektrownia rozpoczęła swój pierwszy sezon grzewczy
11. Powstawanie (najczęściej na obszarach: miejskich, gęsto zaludnionych) wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza
12. Jedna z zalet dostawy ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do OPEC, inaczej: solidność, pewność
13. Forma dofinansowania, która możliwa jest do uzyskania w ramach realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych, np. w ramach wymiany instalacji wewnętrznych ogrzewania


Odczytaj litery z pól oznaczonych na pomarańczowo, uszereguj według poniższej kolejności i odczytaj hasło:Wyślij hasło w wiadomości SMS na numer 510 100 655 i odbierz zestaw ciepłolubnych upominków!


Koszt SMS: Opłata za SMS zgodna z cennikiem Operatora - za wysyłkę do abonentów krajowych sieci komórkowych.