Modernizacja IMOS

W gdyńskiej elektrociepłowni trwa modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która przyczyni się do redukcji emisji tlenków siarki o kolejne 35 proc. Od 7 czerwca przez 61 dni na Instalacji prowadzone będą prace, mające dostosować ją do nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT. W 2020 r. taka sama modernizacja przeprowadzona została w Gdańsku. Koszt modernizacji IMOS w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to 18,3 mln zł. - „Prace prowadzone na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jak również, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne - powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. - Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu"-  dodała Elżbieta Kowalewska.W trosce o mieszkańców, dla których gdyńska elektrociepłownia produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem drugiego komina, a pozostałe urządzania ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin nadal pozostaną w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.