Ciepłolubni razem w Gdyni - doroczne spotkanie dla administratorów i zarządców współnot

Jak co roku na przełomie listopada i grudnia Ciepłolubni zaprosili administratorów i zarządców wspólnot na robocze spotkanie w formie seminarium. W tym roku, organizatorzy: PGE Energia Ciepła S.A, OPEC Sp. z o.o., Miasto Gdynia oraz partnerzy: WFOŚiGW w Gdańsku i Bank Gospodarstwa Krajowego spotkali się z przedstawicielami administracji 30 listopada w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.


Spotkanie pozwoliło zebranym poznać zarówno działania z zakresu efektywności energetycznej realizowanych przez PGE Energia Ciepła SA, planów rozwoju sieci ciepłowniczej i usług OPEC Sp. z o.o., jak i możliwości dofinansowań oferowanych przez Miasto Gdynia. Rozmawiano również o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego z programów WFOŚiGW i BGK.


Tematy wsparcia termomodernizacji, wymiany źródeł ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym, możliwości uzyskania dofinansowania oraz szeregu podejmowanych działań, wpływających na efektywność energetyczną i ceny na trudnym w dzisiejszych czasach rynku ciepła, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych uczestników. Wywołały wśród nich bardzo ciekawą dyskusję i liczne pytania. Spotkania z ekspertami to kolejny ważny krok. by skutecznie zachęcać inwestorów do działań na rzecz redukcji zanieczyszczenia powietrza.


Ciepłolubni doceniają i wspierają działania administracji i zarządców na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. W tym roku, po raz pierwszy Partnerzy wyróżnili najaktywniejszy podmiot: Administracja i Obrót Nieruchomościami AON, nagradzając jego wkład w ochronę środowiska wręczeniem pamiątkowej statuetki oraz ekologicznego upominku.


Jak co roku, seminarium okazało się platformą wymiany doświadczeń i bardzo potrzebnych, w obliczu wyzwań energetycznych, dyskusji. Warsztaty kreatywne pozwoliły uczestnikom na poddanie się magii świąt i mniej formalne rozmowy w przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że spotkanie było okazją do planowania nowych wspólnych przedsięwzięć w kolejnych latach!